Ogólnopolskie Forum POT-ROT-LOT

VII Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych Corocznie spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT. Forum stanowi platformę do konstruktywnej dyskusji na temat polskiej turystyki,… Czytaj więcej