Tylko dla orłów

Józefów – Łuszczacz – Krasnobród – Suchowola – Adamów – Jacnia – Kaczórki – Bondyrz – Guciów – Obrocz – Józefów. Długość trasy 72 km w tym: droga asfaltowa – 67,4 km, droga leśna – 4,5 km.

Trasa rowerowa do Florianki

Trasa prowadzi w kierunku południowym, ulicą Plażową do granic Zwierzyńca a dalej asfaltową drogą w kierunku wsi Sochy. W odległości niespełna kilometra osiąga kompleks stawów “Echo”, następnie biegnie obok osady leśnej Rybakówka. Jest to najlepsze miejsce obserwacji koników polskich.