Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Józefów/Rowerowa Majówka

1 maja, 2019

Józefowska Majówka Rowerowa” – RAJD ROWEROWY 1 maja
Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza i Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli ok. 44 km. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.
1. Główny organizator:
• Józefowska Kawaleria Rowerowa
2. Współorganizatorzy:
• Gmina Józefów
• Nadleśnictwo Józefów
• Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
• Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
• Spółdzielnia „Centrum Turystyki – Roztocze”
• Piekarnia „U Dzidy”
3. Cele rajdu:
• popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza
• popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza w szczególności „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza”, „Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” i „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” ,
• zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
• popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
• popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
• w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
• zaktywizowanie społeczności Roztocza.
4. Termin i miejsce rajdu:
• Termin: 1 maja 2019 roku,
• Miejsce rajdu:
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A,
Powiaty: biłgorajski, tomaszowski,
REGION ROZTOCZE
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
• Organizatorzy biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
• Uczestnicy rajdu: 100 – 150 osób.
Program rajdu:
ŚRODA – 1 maja
9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników rajdu w Informacji Turystycznej w Józefowie,
ul. Kościuszki 37 A – przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie.
10: 00 – wyjazd na trasę – ok. 44 km. Połowa trasy biegnie asfaltem i kostką brukową, na pozostałej części spotkać będzie można prawie wszystkie rodzaje nawierzchni występujących na Roztoczu, dlatego też sugerowanym rowerem do jazdy jest rower typu MTB lub trekkingowy.
Miejsca na trasie, które odwiedzimy po drodze:
13 km – wzgórze Kamień – pomnik przyrody nieożywionej nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu.
16 km – Husiny, źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej.
22 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim, spiętrzone wody rzeki Sopot tworzą zbiornik wodny o powierzchni 16 ha, pełniący w okresie letnim funkcje rekreacyjne, wokół zalewu występuje baza noclegowa i punkty gastronomii.
28 km – rezerwat „Czartowe Pole” – utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, a zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 r. Zaplanowane jest przejście ścieżką poznawczą po rezerwacie.
Przed zwiedzaniem rezerwatu przewidywany jest posiłek w altanie Nadleśnictwa Józefów, znajdującej się 300 m od rezerwatu.
37 km – Fryszarka. To już tylko historyczna nazwa miejsca po osadzie, w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych.
44 km – ok. 16:00 , przy barze „Wiata” nad zalewem rekreacyjnym w Józefowie zakończenie rajdu, drugi posiłek i konkurs wiedzy krajoznawczej.
Organizatorzy zapewniają:
• Posiłki: na trasie – przy rez. „Czartowe Pole” i po zakończeniu przejazdu,
• materiały informacyjne: informator „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na Roztoczu” i mapę „Józefów – Rowerowa Stolica Roztocza”,
• konkurs wiedzy krajoznawczej i nagrody książkowe dla zwycięzców,
• opiekę przewodnika i pilotów,
• samochód techniczny.
Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły, ze względu na dosyć trudne odcinki w terenie.
• Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 40 zł.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa, nr rachunku:
40 1240 2845 1111 0010 6719 0022
oraz zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie (jego scan lub zdjęcie), że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną itd. – wzór oświadczenia i karty zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu.
Klauzula informacyjna RODO znajduje się na naszej stronie – www.jkr.org.pl
• Zgłoszenia na rajd prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com.
• W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie osoby, która dokonała opłaty wpisowej, opłata nie podlega zwrotowi.
• Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

Szczegóły

Data:
1 maja, 2019