Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Siwa Dolina

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Siwa Dolina im. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego utworzona w Nadleśnictwie Tomaszów. W wariancie pieszym ilość przystanków: 10, kształt pętli o długości ok. 3 km, oraz pętla dłuższa ok. 5.5 km również 10 przystanków. Tematyka ścieżki: zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wybrane zagadnienia z hodowli i ochrony lasu. Ciekawym elementem ścieżki jest arboretum, w którym znajdują się gatunki drzew obcego pochodzenia. Obecnie jest ono przygotowywane do zwiedzania przez osoby odwiedzające ścieżkę.