10 lat KGW Brzezinianki

Jubileusz 10-lecia reaktywacji obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich “Brzezinianki” z Brzezin koło Bełżca. Uroczystość odbyła się w niedzielę 9 lipca 2017 roku w Brzezinach.

Na uroczystościach jubileuszowych gościli: wójt gminy Bełżec – Andrzej Adamek, sekretarz gminy Bełżec – Alicja Kopczan, dyrektor GOK Bełżec – Agnieszka Kozyra, prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” – Ewa Piwko-Witkowska, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” – Magdalena Tereszczuk, sołtys – Stanisław Pępiak, Rada Sołecka Brzezin i mieszkańcy oraz przybyli goście.

fot. Magdalena Tereszczuk

—————————————————————————————————————————————–
Historia KGW “Brzezinianki”

Działalność KGW w Brzezinach można podzielić na dwa okresy. Pierwszy ten z przed 1989 roku, drugi po 2007 roku. Początki działalności KGW w Brzezinach sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku. Pierwszą przewodniczącą została Eugenia Wielgosz. W latach 80-tych pracami koła kierowała Janina Bucior. Pod koniec lat 80-tych działalność KGW została zawieszona. Nowy okres działalności przypadł na rok 2007, kiedy to z inicjatywy dyrektora GOK-u  w Bełżcu Stanisława Ćwika i sołtysa wsi Alicji Chmielowiec reaktywowano Koło. Alicja Chmielowiec została przewodniczącą, pracami kierowała do 2011 r. Po niej funkcję przewodniczącej przejęła Teresa Gałka. W roku 2015 przewodniczącą została Leokadia Wielgosz, funkcję tę pełni do dzisiaj.

Kobiety z KGW “Brzezinianki” aktywnie uczestniczą nie tylko w życiu Brzezin, ale również gminy i  powiatu. Biorą udział tak w działaniach cyklicznych (rokrocznych) jak i okolicznościowych. Co roku uczestniczą z powodzeniem w powiatowych konkursach na najpiękniejszą palmę, organizowanych w parafii Bełżec oraz konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Najczęściej zajmują w nich czołowe miejsce. W ubiegłym roku zajęły II miejsce na szczeblu województwa. Reprezentują Brzeziny na wszystkich imprezach organizowanych w gminie Bełżec, często też w gminach ościennych. W 2013 roku w ramach współpracy gminy Bełżec miastem Bełz na Ukrainie Panie reprezentowały gminę śpiewając pieśni ludowe. Panie uczestniczyły  w warsztatach organizowanych przez GOK. Pozyskały  środki unijne na realizację programu “Deser na trawie” , którego celem było: przybliżenie przeszłości na starej fotografii , powrót do tradycji lokalnej i promocja Brzezin. W ramach tego programu ogłoszono konkurs na logo Brzezin. Ostatnio Panie wystąpiły z inicjatywą pomalowania przystanku autobusowego. O działalności Koła często informują media, lokalna prasa,  portale społecznościowe,  telewizja regionalna i ogólnopolska. Członkinie KGW gromadzą artykuły prasowe, w których pisze się o Brzezinach. W działaniach pomagają władze gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu.