Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” zaprasza do składania ofert na stanowisko koordynatora projektu po stronie polskiej w ramach projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt realizowany będzie przez okres 7 miesięcy.

Rozpoczęcie realizacji planowane jest na 01.04.2020 r. Zakończenie projektu planowane jest na 31.10.2020r.

Treść ogłoszenia do pobrania:

zapytanie_ofertowe_koordynator_PL