Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” zaprasza do składania ofert na wyprodukowanie i wyemitowanie spotu TV w ramach projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt realizowany będzie przez okres 7 miesięcy.

Realizacja projektu w okresie: 01.07.2020 r. Zakończenie projektu planowane jest na 31.01.2021 r.

Treść ogłoszenia do pobrania:

zapytanie ofertowe spoty telewizyjne