Album Powiatu Tomaszowskiego. 2022

Ukazał się album prezentujący walory turystyczno-krajobrazowe Powiatu Tomaszowskiego.

Album pn. “Powiat Tomaszowski. Najpiękniejsze miejsca” pobrać można w wersji elektronicznej poniżej:

Powiat-Tomaszowski-Najpiekniejsze-miejsca_2022_Internet

Kwota dofinansowania to 39 960,00 zł.

Realizatorem zadania pn. Wydanie albumu promocyjnego“Powiat Tomaszowski. Najpiękniejsze miejsca” jest STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO.

Zadanie zgodne z Celem ogólnym 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego, Celem szczegółowym 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych, Przedsięwzięciem 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych, zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Roztocze Tomaszowskie”.

 

Redaktor wydania: Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”.