Będzie nowa ścieżka rowerowa duktami leśnymi

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Tomaszowskiego reprezentowanego przez starostę Henryka Karwana i wicestarostę Jarosława Korzenia oraz Leszka Dmitrocy – przedstawiciela Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski w dniu 28 lutego w Starostwie Powiatowym zwołano spotkanie dot. utworzenia leśnej trasy rowerowej przebiegającej przez miejscowości Tomaszów Lubelski-Siwa Dolina-Pasieki-Łosiniec-Maziły-Susiec.

W zebraniu uczestniczyli także: nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki, burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, wójt gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, wójt gminy Susiec Zbigniew Naklicki, Magdalena Tereszczuk – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, Ewa Piwko-Witkowska – prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” oraz Józef Marynicz  – dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego. Zainteresowani uczestnicy spotkania przyjęli propozycje o zaprojektowaniu i przyszłej budowie trasy turystycznej, zapowiadając, że będą zabiegać o pozyskanie dofinansowania na ten cel.Utworzenie rekreacyjnej, leśnej trasy rowerowej wynika ze stale rosnącego zainteresowania turystyką rowerową uprawianą na trasach położonych w kompleksach leśnych, z możliwością korzystania z miejsc postojowych i oferty rekreacyjnej w okolicy punktów startowych.

mat. Starostwo Powiatowe w TL/fot. Diana Buczak