Biała Góra do rewitalizacji

Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała dofinansowanie do przedsięwzięcia Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Zarządem Województwa Lubelskiego w dniu 30 września 2019 r. Umowna wartość dofinansowanie to kwota ponad 3,5 miliona złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2021 r.

Rewitalizacja miejsca do rekreacji i aktywnego uprawiania sportu zwiększy atrakcyjność miejscowości oraz pozwoli na stworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców Majdanku, Sabaudii, Górna, Justynówki i Majdanu Górnego.

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” jest parterem projektu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 2 listopada 2017 roku.