Bieg Niepodległościowy w Lubyczy Królewskiej

Zaproszenie na III Bieg Niepodległościowy w Lubyczy Królewskiej.

Trwają zapisy na Bieg Niepodległościowy, którego dystans wynosić będzie 7,5 km.

Bieg Niepodległości 11 listopada 2019 r.

REGULAMIN biegu na 7.5 km

Cel imprezy:

– popularyzacja biegów  jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia

– promocja Miasta i Gminy Lubycza Królewska

Patronat:

Burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński

Organizator:

Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Centrum Promocji Kultury Turystyki w Lubyczy Królewskiej, Stowarzyszenie„ Morsy spod Młyna”, Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski.

Miejsce,  trasa, termin:

– bieg przebiegał będzie na trasie od pomnika przy urzędzie miasta w Lubyczy Królewskiej do miejscowości Teniatyska i z powrotem.

– trasa biegu przebiega w 80% terenem leśnym nieutwardzonym o różnym stopniu nierówności.

– trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co jeden kilometr oraz taśmami w wyznaczonych miejscach.

– punkt wodny w połowie trasy (około 4 km).

– marsz odbędzie się 11 listopada 2019 roku ok. godz. 13.45 (zaraz po uroczystych obchodach)

– biuro biegu będzie czynne w dniu 11 listopada 2019 roku w godzinach 12.30 – 13.45 w namiocie usytuowanym w okolicy budynku urzędu miasta w Lubyczy Królewskiej.

– uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

– bieg będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia czasu uczestnikom. Obowiązuje jedynie limit na pokonanie trasy.

– Nagrody dla pierwszych trzech osób oraz losowanie nagród wśród uczestników.

Program imprezy:

godz. od 12.30 do 13.45 – odbiór numerów startowych i regulaminu biegu

godz. 13.45 – powitanie uczestników biegu

godz. 13.50 – rozgrzewka

godz. 13.55 – start biegu

godz. 15.00 – zakończenie – dekoracja, losowanie nagród.

Zgłoszenie uczestnictwa – rejestracja:

Zapisy do biegu odbędą się w namiocie  przed rozpoczęciem biegu od godz. 12.30, oraz na stronie facebook: Morsy Spod Młyna w zakładce wydarzenia.

Nagrody, upominki i inne świadczenia dla uczestników marszu:

  • upominki dla wszystkich uczestniczących w biegu – numer startowy, pamiątkowy medal, napoje, udział w losowaniu nagród.

Warunki uczestnictwa w marszu:

W biegu mogą brać udział osoby które:

  • podpisały oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
  • podpisały oświadczenie o zgodzie na publikacje wizerunku na potrzeby organizatorów biegu (publikacje prasowe, internetowe)

Postanowienia końcowe:

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
  5. Komandorem biegu jest Marcin Parafiniuk i Leszek Woszczak
  6. W indywidualnych przypadkach organizator dopuszcza udział w biegu głównym osób niepełnoletnich, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody opiekunów prawnych podpisanej w biurze zawodów.

Regulamin, plik do druku:

regulamin_biegu