Rezerwat Bukowa Góra

Rezerwat Bukowa Góra ścisły w Roztoczańskim Parku Narodowym utworzony został jeszcze przed powstaniem Parku w 1934 r. za czasów Ordynacji Zamojskiej. Zajmuje powierzchnię 134,1 ha. Rezerwat ochroną obejmuje naturalny las z udziałem jodły, buka i świerka. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna z punktem widokowym na wysokości 310 m. n. p. m., z którego możemy podziwiać piękno roztoczańskich pól. Ścieżka swój początek ma w Zwierzyńcu przy budynku Dyrekcji RPN, a koniec w Sochach przy cmentarzu wojennym z 1943 r., Różnica wzniesień ścieżki wynosi 80 m. W rezerwacie występują stanowiska rzadkich roślin m.in.: starzec gajowy, przetacznik górski, kokorycz pusta, lepiężnik biały, zanokcica skalna, lilia złotogłów, wilczomlecz migdałolistny i widłak wroniec. Ścieżka w rezerwacie Bukowa Góra jest najpopularniejszym szlakiem spacerowym w RPN.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
ul. Plażowa 3, Zwierzyniec
tel. 84 687 20 66, tel./fax 84 687 22 86
e-mail: rpmuzeum@pro.onet.pl