Piekiełko na Wzgórzu Kamień

Piekiełko – utworzony w 1961 r. pomnik przyrody nieożywionej, obejmujący jedyne w Polsce formacje skałkowe powstałe w utworach mioceńskich, położony na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony jest grupa wapiennych bloków skalnych położonych na samym wierzchołku Wzgórza Kamień (348 m… Czytaj więcej

Leśno-torfowiskowy rezerwat Źródła Tanwi

Leśno-torfowiskowy rezerwat Źródła Tanwi został utworzony 1998 roku na powierzchni 186,54 ha. Położony jest na gruntach Nadleśnictwa Narol, leśnictwo Złomy, we wsi Huta Złomy. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych zespołów torfowiskowych oraz borówkowo-bagiennych, wilgotnych,… Czytaj więcej