Cerkiew św. Mikołaja w Siedliskach

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Siedliskach Tomaszowskich pochodzi z 1472 roku. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna. Dopiero po unii brzeskiej, od 1596 stała się cerkwią greckokatolicką. Murowana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja, ufundowana została przez księcia Pawła Sapiehę w 1901 roku. Zbudowana jest na planie krzyża greckiego z centralną kopułą na bębnie nad skrzyżowaniem naw. Wewnątrz wiele elementów wyposażenia z poprzedniej cerkwi, m.in. ikonostas z przełomu XVII i XVIII w. Nawę i babiniec starej cerkwi rozebrano w 1901 roku, a prezbiterium użytkowano później jako kaplicę pogrzebową. Obok cerkwi postawiono niedawno figurę św. Mikołaja.

Obok świątyni stoi drewniana, czworoboczna dzwonnica z ok. 1830 roku, posiadająca dwie kondygnacje rozdzielone szerokim okapem, kryta gontowym dachem namiotowym. Obiekt ten został wyremontowany z inicjatywy Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. W podmurówce dzwonnicy odnajdziemy dwa skamieniałe pnie, typowe dla okolicy. Z dawnego cmentarza otaczającego cerkiew zachowało się kilka krzyży bruśnieńskich. Kluczami do cerkwi dysponuje kustosz Muzeum Skamieniałych Drzew, które znajduje się na przeciw cerkwi.

źródło: roztocze.com – Paweł Wład/fot. Magdalena Tereszczuk

więcej o Siedliskach: https://roztoczewita.pl/siedliska/