Cerkiew w Gorajcu

Cerkiew w Gorajcu pw. Narodzenia NMP została zbudowana w 1586 roku. Była to pierwsza i jedyna świątynia, jaka powstała we wsi. Była użytkowana przez wiernych trzech wyznań – do  początku XVIII wieku była to świątynia prawosławna , następnie, gdy eparchia przemyska, do której należała parafia przeszła na unię, użytkowali ją grekokatolicy, a po 1947 świątynia znajduje się pod opieką parafii rzymskokatolickiej.

Budowla była wielokrotnie przebudowywana, w 1816, 1835 oraz 1903. W latach 90-tych XX-wieku konserwatorzy zabytków zrekonstruowali cerkiew, przywracając jej pierwotny wygląd (z XVI w.).

Gorajecka świątynia ma trójdzielną budowę. Każda część przykryta jest osobną kopułą, do każdej prowadzą oddzielne drzwi.

1. Babiniec – umieszczony najbardziej na wschód. Nazwa pochodzi od pierwotnego przeznaczenia tej części świątyni – tylko w niej bowiem mogły przebywać kobiety. W późniejszych czasach kobiety mogły przebywać także w innych pomieszczeniach cerkwi, nazwa jednak pozostała.

2. Nawa – środkowa część świątyni. Gromadzą się w niej wierni. Wejście od południa, na wschodniej ścianie znajduje się chór.

3. Prezbiterium (ukr. Wiwtar) – część położona w zachodniej części cerkwi. Oddzielona od nawy ikonostasem. Znajduje się w niej ołtarz (prestoł), tutaj w tradycji wschodniej odprawia się mszę.

Społeczność Gorajca robi wszystko co możliwe, by turyści goszczący we wsi mieli możliwość zwiedzenia świątyni od środka. W sezonie letnim (czerwiec-wrzesień) działa u nas dyżur przewodnicki. Po uprzednim umówieniu się –tel. 510 820 855, każdy turysta może zwiedzić cerkiew i posłuchać opowieści przewodnika o historii, wyposażeniu i budowie świątyni. Zwiedzanie jest bezpłatne, można złożyć dobrowolny datek na opiekę nad świątynią. U przewodnika można zakupić pamiątki (pocztówki, foldery) oraz uzyskać informację o pobliskich atrakcjach turystycznych i wydarzeniach kulturalnych.

15 lipca 2012 roku odbędzie się Dzień Otwarty Cerkwi w Gorajcu. Oprócz całodniowej możliwości zwiedzania świątyni planujemy wtedy koncerty oraz wykłady. Poza sezonem zwiedzenie cerkwi również jest możliwe, po skontaktowaniu się telefonicznym: 667 173 765. Od wiosny przy cerkwi czynny będzie parking z możliwością postoju autokaru i kilkunastu samochodów.

źródło: www.roztocze-gorajec.com

więcej na stronie:

http://cerkiew.gorajec.info/

NOCLEGI:

Chutor Gorajec