DOŻYNKI 2019 [foto]

Wspólne świętowanie dożynek to piękny czas.

Doroczne święto chleba jest doskonałą okazją za podziękowanie za plony, wspólną zabawę i integrację.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dożynek, które odbyły się na terenie Roztocza i Grzędy Sokalskiej.

Żulice – gmina Telatyn

Rolnicy z gminy Telatyn podziękowali za plony

11 sierpnia 2019 roku barwnym korowodem rozpoczęły się w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia krzyża św. w Żulicach Dożynki Gminno – Parafialne w Gminie Telatyn.

W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Telatyn i poszczególnych parafii oraz zaproszeni goście: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Adam Piasecki – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim oraz Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy Telatyn. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele jednostek współpracujących z Gminą: Stanisław Bondyra – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim, Dyrektor Biblioteki Alicja Górnik, Dyrektor Szkoły w Telatynie Bogdan Tucki, st.chor.szt. Tomasz Skreczko – z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Gminnym Komendantem OSP Jackiem Nowosadowskim i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP Romanem Kurnikiem. Na Dożynki przybyły również poczty sztandarowe OSP Telatyn I i OSP Posadów. Wśród zaproszonych gości był również Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, który do rolników z Gminy Telatyn skierował list.

Piękna słoneczna niedzielna aura nie tylko ogrzewała ale również dodawała kolorytu uczestnikom korowodu, w skład którego wchodziły pięknie przygotowane, oryginalne wieńce dożynkowe z poszczególnych sołectw: Dutrów, Łykoszyn, Posadów, Marysin, Nowosiółki, Telatyn, Łachowce, Poturzyn, Radków, Telatyn II, Telatyn I, Wasylów, Kryszyn i Żulice. Korowód prowadzili Starostowie Dożynek – Starościna Maria Międlarz i Starosta Janusz Kopczyński. Starostowie na ręce Proboszcza Parafii ks. Andrzeja Bastrzyka i Wójta Gminy Telatyn przekazali chleb dożynkowy, wypieczony z tegorocznego zboża i piękne kwiaty. Piękny wiersz dożynkowy o chlebie przygotowały uczennice Szkoły Podstawowej Aleksandra Kowalczuk i Wiktoria Skiba. Następnie rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych, o których symbolicznie opowiadał gospodarz parafii ks. Andrzej Bastrzyk. W słowie skierowanym do obecnych, Wójt Gminy podkreślił znaczenie obchodzonego święta dożynkowego – ,,Święto plonów to w kalendarzu polskich rolników święto szczególne. To czas podziękowań: Panu bogu za plony, a ludziom za ich trud. Zmieniała i zmienia się polska wieś przez wieki, ale istota dożynkowych świąt zakorzenionych w tradycji i duchowości naszego narodu pozostała niezmieniona.” W dalszej części Wójt przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, porównując pracę rolników do misji wydobywania chleba z serca ziemi, która godna jest najwyższego szacunku. Dziękując za pracę rolników i ich trud, złożył najlepsze życzenia – ,,Życzę, by Wasze gospodarstwa się rozwijały, przynosiły godziwe dochody, były Waszą dumą. Niech ciężkiej pracy, którą wykonujecie towarzyszą satysfakcja i radość, a w Waszych domach zawsze panuje zdrowie, pomyślność i dostatek. Życzę zawsze dobrych czasów dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans.” Słowo do rolników skierowali również zaproszenie Goście – Poseł pan Tomasz Zieliński, Starosta pan Henryk Karwan i kierownik ARiMR pan Stanisław Bondyra.
Po części oficjalnej rozpoczęła się Uroczysta Msza Dożynkowa, którą w koncelebrze z ks. Jerzym Rzeszowskim – proboszczem parafii w Nowosiółkach i ks. Grzegorzem Hałasem – proboszczem parafii w Rzeplinie odprawił ks. Andrzej Bastrzyk. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował zaproszony Chór GLORIA DEI, działający przy parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach. Na zakończenie uroczystości miał miejsce tradycyjny poczęstunek Chlebem dożynkowym.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Gminno – parafialnych – Księżom, chórowi parafialnemu z Tyszowiec, pracownikom Biblioteki na czele z panią Dyrektor, poszczególnym sołectwom na czele z Sołtysami, Radnym Gminy Telatyn, Jednostkom OSP, Kołom Gospodyń oraz wszystkim, tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Święta Plonów /tekst i fot. UG w Telatynie/

,,RAZEM świętujmy Niepodległość” – pod takim przewodnim tytułem odbył się 11 sierpnia br przy pochodzącym z I połowy XIX wieku Dworze rodziny Makomaskich w Żulicach, Piknik rodzinny podczas którego mieszkańcy Gminy Telatyn, wspólnie – międzypokoleniowo świętowali Odzyskanie Niepodległości. Dekoracja została utrzymana w tonacji patriotycznej z wykorzystaniem flagi biało czerwonej, ozdobą były również typowo polskie kwiaty: słoneczniki, maki, chabry i stokrotki. W Pikniku, oprócz licznie przybyłych mieszkańców Gminy uczestniczyli zaproszeni goście: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Stanisław Bondyra – kierownik tomaszowskiego Biura Powiatowego ARiMR, księża, Radni Gminy Telatyn oraz Sołtysi.

Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnym, narodowym tańcem – Polonezem. Po powitaniu, którego dokonali Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn i Alicja Górnik – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn rozpoczęło się wspólne świętowanie. Na scenie wystąpiły Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Telatynie oraz zespół taneczny, który przygotował przepiękny taniec z flagą. Na scenie zaprezentowali się również laureaci konkursów recytatorskich, którzy zdobywają zaszczytne miejsca w powiecie i województwie: Dominika Piskor, Zosia Czaus, Michał Dziedzic, Sebastian Piskor i Mateusz Budzyński. Utwór muzyczny ,,Czerwone Maki” na akordeonie przygotowała uczennica Szkoły Podstawowej w Poturzynie Dorota Lepionka. Podczas pikniku odbyła się również wystawa tematyczna związana z Odzyskaniem Niepodległości. Przedstawione zostały prace, które powstały podczas konkursu plastycznego ,,Narysujmy Niepodległość” oraz warsztatów patriotycznych, które odbyły się Wiejskim Centrum Kultury i Promocji Wsi w Telatynie pt. ,,Anioł z biało – czerwoną flagą” i ,,Godło Polski”. Dodatkowo prezentowane były zdjęcia oraz księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn odnoszący się do tematyki związanej z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Zwiedzający wystawę otrzymali biało czerwone baloniki i flagi. Podczas Pikniku zaprezentowały się zespoły lokalne, które oprócz tradycyjnych ludowo – biesiadnych piosenek wykonywały również utwory patriotyczne. Program artystyczny przygotował: Zespół ,,Jaśmin”, ,,Echo Telatyna”, Zespół Gminnego Klubu Seniora, Zespół Artystyczny ,,Fermata”, ,,LTM Disco” i Zespół śpiewaczy ,,Lawenda”. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach Pikniku – specjalny program artystyczny i zabawy przygotowała Animatorka Inka. W kąciku ,,Rodzinne malowanie” dzieci kolorowały malowanki patriotyczne. Dodatkowo miały również możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego, którego prezentację przygotowali żołnierze z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra H. Dobrzańskiego ,,Hubal” z Hrubieszowa. Między występami odbywały się konkursy tematyczne związane z Odzyskaniem Niepodległości. Eksponaty i wystawę tematyczną przygotowało również Stowarzyszenie Moje Nowosiółki, którego członkowie wystąpili w tradycyjnych strojach. Uczestnicy Pikniku mogli również skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koła Gospodyń oraz tradycyjnej, polskiej grochówki. Wieczorem wystąpił rodzinny Zespół cygański Złoty Tabor, który przy Tomaszowskim Domu Kultury pod obecną nazwą działa od trzech lat. Zespół wykonał tradycyjne utwory romskie oraz utwory w nowej aranżacji. Piknik zakończył się zabawą dyskotekową z zespołem 4Heven, która trwała do późnych godzin nocnych.
“Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – nazwa zadania: Mieszkańcy Gminy Telatyn RAZEM dla Niepodległej /tekst i fot. UG w Telatynie/

Biszcza /patronat medialny LOT Roztocze/

Czartowczyk (gm. Tyszowce)

18 sierpnia 2019 roku w Czartowczyku (gmina Tyszowce) odbyły się Gminne Dożynki. Starostami tegorocznych dożynek zostali Anna Kniaź i Daniel Parol.

O 11.30 Korowód dożynkowy wyruszył przy dźwiękach Tyszowieckiej Orkiestry Dętej od Szkoły Podstawowej im. Wydarzeń Września w Czartowczyku do placu przy świetlicy wiejskiej. Uroczystą Mszę świętą w intencji rolników sprawował ks. dr Sylwester Zwolak, franciszkanin ojciec Ryszard Parol oraz ks. Mateusz Kicka wikariusz tutejszej parafii. Uroczystą oprawę Mszy Św. zapewnił chór Gloria Dei z Tyszowiec oraz Tyszowiecka Orkiestra Dęta. Po zakończonej liturgii, podzieleniu się chlebem dożynkowym oraz przemówieniach okolicznościowych odbył się konkurs pod patronatem Burmistrza Tyszowiec na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie brało udział 13 wieńców a komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce 500 zł wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku
II miejsce 400 zł wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przewalu
III miejsce 300 zł wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierówce
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za uczestnictwo. Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czartowczyku. Swoimi występami na scenie dożynki uświetniły zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich z Mikulina, Tyszowiec, Wakijowa oraz Czartowczyka a dodatkową atrakcją były koncerty Kapeli Krasnobrodzkiej oraz Kapeli Bełżeckiej. Świętowanie zakończyła zabawa z Zespołem JAKO TAKO.
W dożynkach uczestniczyli Zbigniew Załoga – Sekretarz Województwa Lubelskiego, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Adam Piasecki – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Teresa Chrastina – Radna Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Anna Romanowicz-Łagowska która przybyła w imieniu Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP, Joanna Jabłońska, która przybyła w imieniu Jerzego Chróścikowskiego Senatora RP, Jacek Wachowicz – reprezentant Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, Robert Bondyra – Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Tomaszów Lubelski, Marcin Kawałko przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach, Radni Rady Miejskiej w osobach: Małgorzata Stepuch, Alicja Lis, Paweł Kościołko, Michał Kaziuk, Jan Jurkiewicz, Pan Andrzej Szachnowski, Mirosław Wronka, Jerzy Gąsior, sołtysi sołectw, Grzegorz Mazurkiewicz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP Tyszowce, Wojciech Baj Komendant Gminnej OSP w Tyszowcach, Elżbieta Zezula Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czartowczyku, Józef Woch Prezes Zarządu Stowarzyszenia “G6 Grzędy Sokalskiej”, Antoni Wawryca – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, asp. Tomasz Wroński Kierownik Posterunku Policji w Tyszowcach, Waldemar Warzocha – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tyszowcach, Piotr Szyprowski – Kierownik Banku Spółdzielczego w Łaszczowie Filia Tyszowce, Dorota i Jerzy Fedzioryna – właściciele Firmy Handlowo-Usługowej “FADPOL” i Szewska Pasja, Koła Gospodyń Wiejskich i Mieszkańcy Gminy Tyszowce.
Dziękujemy Wszystkim, którzy podjęli się trudu organizacji dożynek. Przede wszystkim dziękujemy Małgorzacie Stepuch – Radnej Rady Miejskiej w Tyszowcach, Adamowi Bajowi sołtysowi sołectwa Czartowczyk, Elżbiecie Zezuli – dyrektorowi tutejszej szkoły podstawowej i dzieciom z tej szkoły, Kole Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku OSP Czartowczyk, Tyszowieckiej Orkiestrze Dętej, Chórowi Gloria Dei oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyszowcach. Słowa podziękowania kierujemy również do księży za odprawienie Mszy Dziękczynnej /tekst i fot. UMiG w Tyszowcach/

Kolonia Rogóźno – gmina Tomaszów Lubelski

Machnów Nowy – gmina Lubycza Królewska

Brzeziny – gmina Bełżec

Polanówka – gmina Krynice

Szlatyn (gm. Jarczów)

MMT