Dożynki w Ciotuszy Starej

20 sierpnia 2017 roku w Ciotuszy Starej rolnicy z gminy Susiec obchodzili Święto Plonów.
Uroczystość dożynkową rozpoczął tradycyjny barwny korowód, który przemaszerował na plac dożynkowy. Korowód prowadzili strażacy OSP Ciotusza Stara, a za nimi kolejno maszerowali: Orkiestra Dęta z Łosińca, poczty sztandarowe, starostowie dożynek, władze gminy, zaproszeni gości, delegacje z wieńcami dożynkowymi, zespoły śpiewacze i mieszkańcy.
W dalszej części uroczystości starostowie dożynek: Małgorzata Burak i Dariusz Berdzik złożyli na ręce wójta gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego, bochen chleba, który wspólnie zanieśli na ołtarz.
Mszę świętą w intencji rolników odprawił ks. dr Krzysztof Śniosek – proboszcz parafii w Majdanie Sopockim.
Po wspólnej modlitwie rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili:
– Orkiestra Dęta z Łosińca,
– dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy z Ciotuszy Starej i Ciotuszy Nowej,
– Zespół „Jutrzenka” z Ciotuszy Nowej ,
– Zespół „Zagórzanki” z Łuszczacza,
– Zespół „Grabowiczanki” z Grabowicy,
– Zespół „ Sopocka Nuta” z Majdanu Sopockiego,
– Zespół Artystyczny „Harmonia” z Tomaszowa Lub.,
Kapela Zwierzyniecka.
Między występami zespołów odbyły się konkursy, w których udział wzięły władze samorządowe, radni, sołtysi. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.
Kolejną atrakcją był pokaz akcji gaśniczej przy użyciu przedwojennej pompy strażackiej przeprowadzony przez strażaków z OSP Ciotusza Stara.
W trakcie uroczystości rozstrzygnięto również konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.
W kategorii wieńca tradycyjnego nagrodzono:
I miejsce – KGW Majdan Sopocki Drugi,
II miejsce – Stowarzyszenie „Nad Olszanką” z Wólki Łosinieckiej,
III miejsce – KGW Oseredek.
W kategorii wieńca nowoczesnego nagrodzono:
I miejsce – mieszkańcy Suśca,
II miejsce – KGW Nowiny,
III miejsce – KGW Ciotusza Stara.
Następnie rozstrzygnięto drugi konkurs na „Najładniejszą Posesję Dożynkową”, w którym zwycięzcami zostały:
I miejsce – Joanna Babiuch,
II miejsce – Anna Biszczanik,
III miejsce – Anna Dudek.
Organizatorami Dożynek, a zarazem fundatorami nagród w konkursach byli: Wójt Gminy Susiec, proboszcz Parafii Majdan Sopocki i GOK w Suścu.
Na placu dożynkowym nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Swoje stoiska zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Ciotuszy Starej, Ciotuszy Nowej, Rybnicy, Łosińca I, Łosińca II i Nowin z pysznym swojskim jedzeniem.
Obecni też byli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, którzy udzielali informacji o możliwości uzyskania dofinansowania, a dla uczestników przygotowali konkurs z nagrodami.
Zwieńczeniem zabawy dożynkowej był koncert zespołu „Tex” oraz występ zespołu “Vykrutasy” z miasta Sosniwka (Ukraina). Z powodu złej aury zabawa z zespołem Pryzmat została odwołana.
Dziękujemy organizatorom, mieszkańcom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację dożynek.
Pełna fotogaleria z uroczystości znajduje się na stronie: http://turystyka.susiec.pl/photogallery.php?album_id=110

mat. UG w Suścu