Dzień Dobrosąsiedztwa w Suścu

Susiec gościł osoby zaangażowane we współpracę transgraniczną.

10 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się uroczystości poświęcone współpracy transgranicznej samorządów z terenu Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego z Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział goście z Ukrainy: Mykola Pasko – Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady, Irina Zadolinna – z-ca przewodniczącego Sokalskiej Rejonowej Administracji Państwowej, wójtowie gmin Rejonu Sokalskiego, Wiktor Prytulko – dyrektor Asocjacji Rad Sokalszczyzny, zespół Halickie Wizerunki z Ukrainy.
Gospodarzem spotkania byli: Zbigniew Naklicki – wójt Gminy Susiec, Leszek Ważny – przewodniczący Rady Gminy Susiec, Tadeusz Suski – sekretarz Gminy Susiec, Joanna Kowalczuk – dyrektor GOK w Suścu.
Zbigniew Naklicki powitał gości z Ukrainy oraz Jerzego Wereszczaka – wicestarostę i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, burmistrzów, wójtów, przewodniczących Rad Miast i Gmin z terenu powiatu Tomaszowskiego, delegację z powiatu zamojskiego i obecnych zebranych.
Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy Józef Marynicz – dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przedstawił dotychczasową współpracę Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego oraz plany na następne lata.
Następnie Mykola Pasko i Jerzy Wereszczak podziękowali obecnym samorządowcom za owocną współpracę i wręczyli dyplomy Wójtom z gmin Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego za dotychczasową owocną współpracę.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do Łasoch na ,,Gminne święto pieczonego ziemniaka”.

mat. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim