Dzień Otwarty RPN – Zwierzyniec 2018

Dziesiąta edycja Dni Otwartych Roztoczańskiego Parku Narodowego za nami.

To jedno z najważniejszych wydarzeń turystycznych na Roztoczu, które przyciąga tysiące zwiedzających.

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” również tam była.

Szczególne podziękowania dla:

  • Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Tarnawackiej /Monika Baran/, Piotr Pasieczny – wójt gminy Tarnawatka
  • Koło Gospodyń Wiejskich “Lubczyk” z Lubyczy Królewskiej /Bronisława Żeleźna/, Tomasz Leszczyński – burmistrz Lubyczy Królewskiej
  • Ewa Dzikiewicz – agroturystyka i konie “Dzikowisko” /Nowiny Horynieckie/
  • Sebastian Nowakowski – agroturystyka i konie “Polanka” /Polanka Horyniecka/
  • Barbara Fila – Domki letniskowe “Na Wzgórzu” /Hutki k. Krasnobrodu/
  • Anna Kuśmierczak-Kuceł – karczma rybacka “Karpiówka /Bełżec/
  • Krzysztofa Pitura – pracownik informacji turystycznej w Tomaszowie Lubelskim
  • poszczególne gminy, które udostępniły materiały promocyjne
  • Nadleśnictwo Tomaszów

Magdalena Tereszczuk – prezes LOT “Roztocze”

fot. Magdalena Tereszczuk


11 sierpnia 2018 roku odbyła się X edycja plenerowej imprezy edukacyjnej „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Pomimo początkowo niesprzyjającej aury w imprezie wzięło udział ok. 2 300 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się wystawy w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym ukazujące bogactwo przyrodniczo – kulturowe Parku i całego regionu, w tym stała wystawa multimedialna „W krainie jodły, buka i tarpana”, a także wystawy czasowe: „Bioróżnorodność Roztocza – natura w naturze” oraz autorska wystawa fotograficzna „Tajemnice Puszczy Solskiej” w obiektywie Marcina Lenarta. Ogółem wystawy prezentowane w OEM zwiedziły 1884 osoby.

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy edukacyjnej był niezwykle różnorodny świat ptaków. Konkursy, zabawy i animacje przyrodnicze zorganizowane przed budynkiem Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego dawały możliwość bliższego poznania awifauny, jak również sprawdzenia swojej wiedzy ornitologicznej. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska poprzez przygotowane konkursy i animacje przyrodnicze na temat ptaków zachęcał do poznawania i wgłębiania się w świat ptaków mokradłowych. Doskonałą okazją do obserwacji ptaków i ich zachowań była wycieczka ornitologiczna ścieżką poznawczą na Bukową Górę i do Stawów Echo, którą poprowadził ornitolog z Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego. W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, ekspertów w dziedzinie ornitologii, którzy podzielili się swoją wiedzą z zakresu ochrony ptaków i metod ich obserwacji np. realizowanych przez LTO projektów dotyczących ochrony gatunków strefowych m.in. ptaków i gniewosza plamistego. Zaprezentowali również ciekawe gry i prezentacje terenowe o gatunkach tzw. ptaków strefowych m.in. bielika, orlika krzykliwego, puchacza, bociana czarnego, sokoła wędrownego itd. Odwiedzający mogli zapoznać się ze sprzętem używanym do obserwacji i obrączkowania ptaków, a także ze sprzętem i namiotem do fotografowania ptaków.

Pracownicy Poleskiego, Magurskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego na swoich stoiskach przygotowali mnóstwo interesujących konkursów przyrodniczych dla uczestników imprezy. Mieli również okazję promocji i zaprezentowania własnych działań ochronnych i edukacyjnych. Przedstawiciele Nadleśnictwa Zwierzyniec zorganizowali atrakcyjne zajęcia i konkursy z zakresu edukacji leśnej.

Uczestnicy konkursów przyrodniczych i animacji na temat ptaków zdobywali atrakcyjne nagrody, min. latawce z wizerunkami ptaków drapieżnych, koszulki, wydawnictwa własne RPN, kubki z rysunkami ptaków oraz mnóstwo innych gadżetów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom turystów licznie odwiedzających Roztoczański Park Narodowy i Roztocze swoją ofertę zaprezentowały również organizacje z branży turystycznej: Stowarzyszenie „Turystyka z Pasją”, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”.

Wystawcami produktów regionalnych byli: Koło gospodyń Wiejskich „Lubczyk”, Koło Gospodyń Wiejskich Huta Tarnawacka, Gospodarstwo Pasieczne „Ulik” z Mokregolipia, Olejarnia Świąteczna z Ruszowa, Gospodarstwo Pasieczne „Pszczółka z Turzyńca, Karczma Rybacka „Karpiówka” z Bełżca i inni producenci z naszego regionu.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich działająca na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego przybliżyła uczestnikom imprezy zakres swojej działalności oraz przygotowała pokaz jazdy konnej. Na łące za Ośrodkiem Edukacyjno – Muzealnym odbyły się przejażdżki bryczkami zaprzężonymi w koniki polskie przeprowadzone przez pracowników Ośrodka Hodowli Zachowawczej w RPN

Turyści nie zapomnieli również o Izbie Leśnej we Floriance, gdzie spróbowali pieczonych na blasze podpłomyków, zwiedzili wystawę etnograficzną, militarną i wystawę malarstwa Aleksandry Wachniewskiej oraz poznali życie leśników w czasach Ordynacji Zamojskiej.

Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Za baterie – sadzonka”, zachęcająca do selektywnej zbiórki zużytych baterii. Łącznie udało się zebrać kilkaset kg zużytych baterii, które zostaną oddane do firmy specjalizującej się w utylizacji i recyklingu baterii.

Roztoczański Park Narodowy po raz ósmy współuczestniczył w „Wielkim Dniu Pszczół”, przybliżając tym samym ogromną rolę owadów zapylających w życiu człowieka, poprzez organizację gry terenowej z atrakcyjnymi nagrodami, w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
„Kapela Butrynów” z Janowa Lubelskiego urozmaiciła program imprezy poprzez swój akustyczny występ oraz prezentację dawnych instrumentów i strojów ludowych z Roztocza Zachodniego.

W tegorocznej edycji Dnia Otwartego RPN zapraszaliśmy uczestników imprezy również do odwiedzenia naszej biblioteki. Jej księgozbiór oprócz niespełna 2800 egz. publikacji tyczących Parku i Roztocza, głównie Środkowego, zawiera także ponad 11 200 książek gromadzonych w układzie rzeczowych w działach takich jak: botanika, zoologia, geografia, geologia, nauki leśne, ochrona przyrody, parki narodowe, krajobrazowe, przyroda Lubelszczyzny, historia regionu itp. Z zaproszenia skorzystało szczególnie dużo dzieci, które brały udział w quizie, w którym odpowiedzi na wybrane lub wylosowane pytania poszukiwały we wskazanych książkach przyrodniczych dedykowanych młodym czytelnikom. Zainteresowaniem cieszyły się także prezentowane okazy: pędy kilku podstawowych gatunków naszych drzew leśnych, eksponaty owadów, ptaków i ssaków. Informacje o nich można było odszukać samodzielnie w przygotowanych atlasach przyrodniczych dotyczących różnych grup roślin oraz zwierząt.

Partnerami wydarzenia byli: Magurski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Nadleśnictwo Zwierzyniec, Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca, Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”, Stowarzyszenie „Turystyka z Pasją”, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Zwierzyńca oraz Gospodarstwo Pasieczne „Ulik” z Mokregolipia.

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować wszystkim partnerom i wystawcom za udział w jubileuszowej X edycji plenerowej imprezy edukacyjnej „Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Dziękujemy również Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego, która czuwała nad bezpieczeństwem uczestników imprezy. Szczególne podziękowania dla pracowników RPN, za pomoc w organizacji tego wydarzenia, którzy wykazali się zaangażowaniem i ogromną chęcią współpracy.

tekst: Malwina Bryk

więcej zdjęć: http://roztoczanskipn.pl/pl/45-aktualnosci/457-relacja-z-plenerowej-imprezy-edukacyjnej-dzien-otwarty-roztoczanskiego-parku-narodowego