Folkowisko – Festiwal Kultury Pogranicza w Gorajcu

Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko jest jednym z najbardziej oryginalnych wydarzeń na Roztoczu. Odbywa się w połowie lipca w Gorajcu koło Cieszanowa we wspaniałym miejscu zwanym Chutor Gorajec.

Celem imprezy jest kultywacja dziedzictwa kulturowego narodów zamieszkujących Galicję przed II wojną światową. Organizatorem Festiwalu są miejscowi aktywiści działający we współpracy z Ośrodkiem Wypoczynkowym Chutor Gorajec, Radą Sołecką Gorajca oraz organizacjami pozarządowymi.

Pierwsze Folkowiska

W lipcu 2008-2010 w Gorajcu odbywały się nieformalne spotkania pasjonatów kultury ludowej. Podczas spotkań odbywały się rajdy po okolicznych atrakcjach turystycznych oraz wieczorne biesiady taneczne.

Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko 2011

W dniach 15-17 lipca 2011 roku odbyło się pierwsze oficjalne Folkowisko. W wydarzeniu wzięło udział około 500 osób, w tym 100 gości pola namiotowego. Pierwszym punktem imprezy był Wieczór Opowiadaczy pod patronatem Andrzeja Stasiuka, podczas którego wystąpili ludowi opowiadacze: Dziadek Olek, Jurij Cymbał i Mateusz Piotrowski. Drugiego dnia goście festiwalu uczestniczyli w szeregu krajoznawczych rajdów: kajakowym, Spacerze po Gorajcu, samochodowym, ekstremalnym oraz przejeździe wozami. Podczas wieczornej Nocy Folkowej wystąpili: Zoja Svobodin z Ukrainy oraz zespół Żmije. Niedziela została poświęcona gorajeckiej świątyni. Przez cały dzień prowadzony był dyżur przewodnicki po cerkwi, a uwieńczeniem imprezy był koncert dumek ukraińskich w wykonaniu Eweliny Koniec i Anny Szałuckiej.