Górecko Stare

Wieś Górecko założył w 1582 r. Andrzej Górka. W 1589 notowano tu młyn, karczmę, browar, winnicę, maziarnię, niewielki zbiornik wodny. Cztery lata później nabył ją Jan Zamoyski i włączył do Ordynacji Zamojskiej. Po sprowadzeniu w XVII w. franciszkanów wieś uległa podziałowi na Górecko Stare i Górecko Kościelne. W 1808 r. wzniesiono tutaj dwór, w połowie XIX w. leśniczówkę, a w 1910 szkołę. W 1921 w Górecku Starym było 166 domów i 920 mieszkańców. W 1943 r. hitlerowcy dokonali pacyfikacji wsi i zasiedlenia jej ludnością ukraińską, jednakże koloniści po kilku dniach opuścili miejscowość ze strachu przed licznymi tutaj polskimi oddziałami partyzanckimi (patrz: powstanie zamojskie). W czerwcu 1944 Górecko Stare po raz kolejny było pacyfikowane za pomoc, jaką mieszkańcy okazywali partyzantom.

Górecko Stare leży na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Miejscowość jest otoczona lasami Puszczy Solskiej. Wieś leży na północno zachodnim krańcu gminy. Jest węzłem kilku dróg powiatowych: jedna biegnie w kierunku południowo wschodnim z Panasówki przez Tereszpol do Majdanu Kasztelańskiego, dwie kolejne biegną na południe – jedna do siedziby gminy, miasta Józefów przez Brzeziny i Tarnowolę, a druga do Sigły przez Górecko Kościelne.

Przez wieś przebiega centralny rowerowy szlak turystyczny Roztocza (z Kraśnika do granicy z Ukrainą) oraz szlak krawędziowy czerwony (ze Zwierzyńca do Suśca). Znajduje się tu jedno ze źródeł rzeki Szum.

W Górecku Starym działa szkoła podstawowa im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. “Wir” i schronisko PTSM.

źródło: Wikipedia

Rekomendowane noclegi w Górecku Starym:

Schronisko Turystyczne przy Starej Szkole