Grodzisko w Posadowie [film]

Jedno z najbardziej znanych grodzisk wczesnośredniowiecznych usytuowane na mapie powiatu tomaszowskiego – Posadów (gmina Telatyn).Ryszard Molas – nakręcił krótki film obrazujący historię grodziska oraz pokazał jak obiekt i jego obszar wyglądają dzisiaj. Zapraszamy do oglądania.