Hrebenne

Obecnie istniejąca cerkiew p.w. św. Mikołaja pochodzi z drugiej połowy XVII w. otaczają ją pomnikowe lipy. Wraz z drewniana dzwoniąc oraz stylową murowaną bramką, cerkiew tworzy niezwykle malowniczy zespół sakralny. Trójdzielna świątynia konstrukcji wieńcowej składa się z babińca, nawy i prezbiterium. Babiniec przebudowano w 1797 r. – upamiętnia to data na nadprożu. Kopuły zwieńczone są pozornymi latarniami. Proporcje poszczególnych części cerkwi, szlachetność sylwetki, stawiają świątynię w Hrebennem wśród najcenniejszych zabytków architektury drewnianej tej części Europy.

Wewnątrz zachowały się pozostałości ikonostasu, a na ścianach ślady polichromii. W ołtarzu umieszczona jest ikona św. Mikołaja. Na tkaninach ozdabiających ołtarze znajdują się wspaniałe hafty krzyżykowe wykonane przez mieszkanki Hrebennego. Odbywają się tu nabożeństwa w obrządku rzymsko oraz greckokatolickim w niedziele i święta.

Na cmentarzu przykościelnym są stare krzyże bruśnieńskie oraz krzyż postawiony w rocznicę 100 – lecia chrztu Rusi Kijowskiej. W ostatnich latach umieszczono tablicę granitową upamiętniającą wydarzenia po II wojnie światowej (Akcja Wisła).

Na cmentarzu położonym w lesie znajduje się grób poety ukraińskiego Aleksandra Kozłowskiego – wychowanka miejscowego parocha.

W Hrebennem i okolicy zachował się zwyczaj wykonywania na wesela korowajów – obrzędowego placka, w którym umieszczona jest gałąź tarniny, oblepiona kulkami ciasta i przyozdobiona różnokolorowymi wstążkami oraz słodyczami. Korowaj ustawiany jest przed parą młodych na stole weselnym.

Cerkiew w Hrebennem