Rezerwat Hubale

Rezerwat Hubale faunistyczny utworzony 1982 r. na terenie 35 ha w gminie Zamość. Celem ochrony w rezerwacie jest suseł perełkowany. Ten coraz rzadziej występujący w Polsce gryzoń pochodzi z stepowych obszarów Mołdawii, Ukrainy i europejskiej części Rosji. W rezerwacie spotkamy również cmentarzysko kurhanowe zawierające pochówki ludności słowiańskiej, zamieszkującej ten obszar od IV do IX wieku n.e.