Huta Szumy

Osada powstała przy nieistniejącej już hucie eksploatującej miejscowe darniowe rudy żelaza, należące do ordynacji zamojskiej. Miejscowość pierwotnie nazywano Hutą Starą, lecz nazwa ta bardzo się rozpowszechniła i dla odróżnienia miejscowość przemianowano na Hutę Szumy, której nazwa nawiązuje do pobliskich wodospadów na rzece Tanwi.

We wsi, wśród niewielkiej liczby zabudowań, na rozstaju dróg budowa nowej kapliczki. Wyjeżdżamy ze wsi, kierując się w drogę na wprost, wjeżdżamy w pola uprawne. Na polach możemy zaobserwować skowronki a tam gdzie miedze porastają krzewy gąsiorka. Znowu wjeżdżamy w las sosnowy. Towarzyszy nam żółty szlak. Po lewej stronie – krzyż wapienny, charakterystyczny element Roztocza. Krzyże w tym regionie stawiano przy drogach, na miedzach oraz wśród pól, nie mówiąc o cmentarzach i przy kościołach. Do 1947 roku te rękodzieła wykonywali artyści z Ludowego Ośrodka Kamieniarskiego w Bruśnie Starym. Wiele z tych arcydzieł zachowało się, niestety niektóre poginęły, niektóre zniszczył ząb czasu. Bezpośrednio przy lesie usadowił się nieduży przysiółek Korkosze.Po prawej stronie, już w województwie lubelskim, widzimy dolinę Tanwi, nad którą pobudowano dość sporą liczę domków letniskowych. Niestety dostęp do rzeki jest w wielu miejscach ogrodzony, a niektóre z domków stanowią prawdziwą twierdzę.