III etap: Od Hrebennego do Lwowa

Szlak prowadzi przez ukraińskie Roztocze Wschodnie. Od przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska wiedzie przez Potylicz, Krechów, Iwano Frankowe (dawny Janów) do Brzuchowic – dzielnicy Lwowa.

Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Na szlaku znajdują się liczne wychodnie skalne oraz interesujące kamieniołomy np. w Potyliczu i Dubrowyczy (Dąbrowa). W rejonie tej ostatniej, szlak przecina wzgórze na wysokości 400,3 m n.p.m., tędy przebiega europejski dział wodny pomiędzy Morzem Czarnym i Bałtyckim. Znaczna część ukraińskiego Roztocza Wschodniego jest niedostępna dla turystów. Znajduje się tu Jaworowski Wojskowy Poligon, który do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje 29700 ha. Jaworowski Wojskowy Poligon jest największym placem ćwiczeń w Europie, od 1995 r., wykorzystywanym przez międzynarodowe oddziały w ramach programu “Partnerstwo dla Pokoju”. W 1998 roku w ćwiczeniach “Tarcza Pokoju” wzięło udział 16 tyś. żołnierzy z 18 państw.

“Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” Hrebenne – Lwów ma długość ok. 80 km. Trasa poprowadzona jest przez malownicze wsie i miasteczka, w większości drogami utwardzonymi i asfaltowymi. Zdarzają się też, piaszczyste, śródpolne drogi. Różnice wzniesień na trasie sięgają ok. 100 m. Trasa rowerowa nie jest oznakowana w terenie – jest to propozycja – wydaje się bezpiecznego przejazdu, z pominięciem dróg o dużym natężeniu ruchu. Docelowo planuje się oznakowanie trasy. Poza szlakiem, na Roztoczu znajdują się dwa ośrodki sanatoryjne w Niemirowie i Szkle, które korzystają z wód mineralnych “Naftusia” i Morszynka” oraz wód termalnych.