Rezerwat Imielity Ług

Rezerwat wodno-torfowiskowy Imielity Ług położony na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Utworzony został na 803 ha w 1988 r. w celu ochrony zarastających zespołów stawów, torfowisk przejściowych i wysokich oraz borów sosnowych i jodłowych. Nazwa pochodzi z rosyjskiego i oznacza „rozlegle bagno”. W rezerwacie znajdują się dwa stawy Imielity Ług i Radełko. Oprócz flory torfowiskowej spotykamy również roślinność wodną i szuwarową. Gatunki rzadkie to: rosiczka, turzyca, widłak, salwinia pływająca, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity. Stawy są również ostoją ptactwa. Spotkać tu możemy: mewę śmieszkę, żurawia, błotniaka, kanię, rybołowa a nawet bielika. Rezerwat zamieszkuje też wiele gadów i ssaków związanych ze środowiskiem wilgotnym.