Rezerwat Jalinka

Rezerwat Jalinka utworzony został w 2000 r. na niewielkim obszarze 3,8 ha w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym w gminie Lubycza Królewska. Rezerwat chroni naturalne zbiorowisko grądowe z udziałem jodły, fragmenty skrzemienianych drzew trzeciorzędowych w glebie, oraz rzadkie gatunki roślin.

Spotykany tu również starodrzew dębowy osiągający wiek ponad 200 lat. Rzadka roślinność jaka występuje na tym obszarze to: Zachyłka Roberta, Wawrzynek Wilczełyko, Marzanna Wonna, Gnieźnik Leśny i Podkolan Biały. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna Szlakiem Skamieniałych Drzew.

 

 

fot. Magdalena Tereszczuk