Józefów

Miasto Józefów leży w centrum Roztocza i Puszczy Solskiej, nad rzeką Niepryszką. Do południowych granic miasta przylega Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, natomiast o ok. 4 km na północ jest oddalona granica otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Józefów został założony w latach 20. XVIII w. na gruntach wsi Majdan Nepryski. Akt lokacyjny wydał V Ordynat Zamoyski Tomasz Józef Zamoyski (od jego imienia pochodzi nazwa miejscowości) w 1725 r. Mówi on m.in. o tym, iż miasto jest lokowane na prawie niemieckim (magdeburskim) i ma prawo do 4 jarmarków rocznie (wkrótce liczba ta wzrosła do 9). W granicach Ordynacji miasteczko pozostawało aż do II wojny światowej.

Miasto, ze względu na świetne walory krajoznawcze jest odwiedzane przez bardzo wielu turystów. Powodem tego jest także dogodne położenie w centrum Roztocza i Puszczy Solskiej – regionów, które odwiedzają rzesze turystów rocznie. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci tras rowerowych Józefów nazywany jest Rowerową Stolicą Roztocza.

Działają tu dwa rekreacyjne zalewy w tym nowy z piaszczystą plażą i strzeżonym kapieliskiem. Warto zobaczyć podmiejskie kamieniołomy i liczne pomniki w miejscach bitew z 1863 i 1939-1944 r.

Warto zobaczyć:

* Neobarokowy kościół z końca XIX wieku p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na cmentarzu przykościelnym na uwagę zasługują dwie rokokowe figurki: św. Dominika i św. Scholastyki.

* XIX -wieczna Synagoga i cmentarz żydowski.

* Cmentarz parafialny – wiele zabytkowych nagrobków z XIX i XX wieku, w tym grób poety Mieczysława Romanowskiego

* Muzeum Kamieniarstwa – izba poświęcona pamięci ludowego rzeźbiarza – Adama Grochowicza

* Kamieniołom Babia Dolina

Punkt IT w Józefowie
Pawilon Geoturystyczny
ul. Kościuszki 37A, 23-460 Józefów
tel. 84 687 96 69
www.ejozefow.pl