Już lato. Gmina Susiec wita

Aby ułatwić turystom poruszanie się po gminie Susiec, w tym po najbardziej popularnym „Szlaku Szumów”, niebawem zostaną ustawione w terenie tabliczki z uproszczonym szkicem niniejszego szlaku oraz drogowskazami.Na tablicach, które zostaną umieszczone w najbardziej charakterystycznych miejscach, będą naniesione szlaki piesze, rowerowe i ścieżki spacerowo-dydaktyczne. Drogowskazy z naniesionymi odległościami i przeciętnym czasem dojścia ułatwią orientację w terenie.
W Punkcie Informacji Turystycznej, który znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100 są broszury z wycinkiem mapy i opisem Szlaku Szumów w tym rezerwatu „Nad Tanwią” oraz planem ścieżki w rezerwacie „Czartowe Pole”. Mam nadzieję, że po ustawieniu tej dodatkowej infrastruktury jeszcze bardziej ułatwimy wielu osobom poznawanie uroków naszej gminy.
Kolejnym elementem infrastruktury będzie wymiana kilku map na terenie gminy Susiec obrazujących teren okolic włącznie z: Józefowem, Krasnobrodem, Tomaszowem Lub i Narolem. Mapy będą zawierały najnowsze zmiany w tym Rowerowy Szlak Polski Wschodniej Green Velo. Celem wymiany jest dostosowanie w/w map do popularnej serii wydawnictw pt. „Rowerem po Roztoczu”, tym samym podniesienie bezpieczeństwa coraz liczniej odwiedzających nas osób, korzystających z aktywnej turystyki rowerowej.
Trzecim elementem jest uruchomienie prezentacji kilku interaktywnych map, od mniej szczegółowej obejmującej duży obszar Roztocza, po mapy coraz bardziej szczegółowe, kończąc na prezentacji gminy a na końcu Szlaku Szumów. Mapy będą edytowane na turystycznej stronie Gminy Susiec www.turystyka.susiec.pl oraz stronie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu www.susiec.com.pl , które wraz gminą dąży do popularyzacji całego obszaru Roztocza.
W załączeniu wymieniany wyżej plan Szlaku Szumów i przykładowy drogowskaz z wodospadu na rz. Jeleń do Kościółka.

Zapraszamy do Gminy Susiec na Roztoczu/wójt gminy Susiec Zbigniew Naklicki

Zapraszamy także na wieżę widokową na górze grabowickiej oraz do fotografowania się przy napisie na wzór tego hollywódzkiego.