Rezerwat Kacze Błota

Rezerwat leśno-torfowiskowy Kacze Błota leży w powiecie janowskim w gminie Dzwola. Utworzony został w 1988 r. na powierzchni 168,67 ha. Jego celem jest ochrona i zachowanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej.

Nazwę rezerwat przejął od występujących moczar i bagien, na których występowało ptactwo wodne w tym kaczki. Obecnie obszar rezerwatu to śródleśne torfowisko wysokie i przejściowe porośnięte borem sosnowym oraz łąki (skutek obniżenia się poziomu wód gruntowych). Występuje tu wiele gatunków roślin naczyniowych: rosiczki (pośrednia, długolistna, okrągłolistna), storczyk krwisty, pływacz (drobny i pośredni), bagno zwyczajne, żurawina błotna, tojeść pospolita, modrzewica zwyczajna, trzecinnik kępkowy, turzyce. Rezerwat jest dobrym miejscem lęgowym dla bielika, krótkoszpona i bociana czarnego.