Konferencja roczna PBU w Truskawcu

28 października spotkaliśmy się z beneficjentami i sympatykami Programu PBU na hybrydowym wydarzeniu rocznym zatytułowanym „CBC 2021 – this is not science fiction!”.

Hasło wydarzenia nie zostało wybrane przypadkowo. W 2021 r. świętujemy 100 rocznicę urodzin Stanisława Lema, polskiego pisarza i futurologa, przez długi czas związanego ze Lwowem. Jego postać wielu z nas kojarzy z nowoczesnymi technologiami, bez udziału których nie wyobrażamy sobie realizacji projektów medycznych, czy tych związanych z bezpieczeństwem. Jest też inny wymiar hasła, dotyczący bezpośrednio Programu – projekty, które jeszcze do niedawna znaliśmy głównie od strony założeń, dziś przynoszą wymierne efekty, którymi możemy się pochwalić. Wpływają na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

Wydarzenie otworzyli Ewa Termena-Chyży reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego działa Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PBU (WST):

Pomimo trudnych warunków w jakich przyszło nam pracować w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Program nie zwalnia, jesteśmy w zaawansowanej fazie wdrażania, obserwujemy pierwsze efekty realizowanych projektów, a jednocześnie myślimy też o przyszłości i pracujemy nad kolejną edycją Programu – powiedziała Ewa Termena-Chyży.

Przygotowywana jest nowa perspektywa więc trzeba dalej myśleć o tym, jak ze sobą współpracować, kooperować, a te dotychczasowe doświadczenia pokazują, że potraficie to robić – kontynuował dyr. Leszek Buller.

Konferencja odbyła się na terenie obwodu lwowskiego, nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli miejscowych władz. Roman Shepelyak, dyrektor Departamentu Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej podsumował wkład Programu w rozwój obwodu:

Dziś, dzięki realizacji Programu, w obwodzie lwowskim realizowanych jest 40 międzynarodowych projektów pomocy technicznej z łącznym budżetem po stronie ukraińskiej około 30 mln euro.

Znamienne, że rok 2021, rok Stanisława Lema, pod którego patronatem odbywa się dzisiejsza konferencja i 100-lecie urodzin słynnego lwowianina wspólnie obchodzimy w naszych krajach – odnotował z kolei Tomasz Kowal, kierownik Referatu ds. Polityczno-Ekonomicznych Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

W dalszej części Andrzej Słodki, kierownik WST, zaprezentował obecny stan realizacji Programu, który chroni i promuje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, usprawnia infrastrukturę transportową oraz działanie przejść granicznych, a także poprawia stan służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Powyższe działania nie tylko pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy, środowiskowy i kulturalny, ale także tworzą warunki do komunikacji i zaangażowania mieszkańców terenów przygranicznych naszych państw – reasumował Andrzej Słodki.

Opowiedzieliśmy też o kluczowych aspektach nt. przyszłości Programu i jego nowej edycji na lata 2021-2027.

Gościliśmy około 100 (jak przystało na 100-lecie urodzin Stanisława Lema) uczestników na miejscu konferencji w Truskawcu (Ukraina) oraz około 50 w formule online. Wydarzenie było doskonalą okazją do dzielenia się doświadczeniami oraz pomysłami na przyszłe projekty. Sprzyjały temu kuluarowe rozmowy oraz wspólne odwiedzenie projektów PBU realizowanych w Karpatach.

mat. pbu2020.eu

W wydarzeniu udział wzięła Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”.

LOT Roztocze jest Beneficjentem Wiodącym projektu “The Roztocze Biosphere Reserve” 2014-2020.