Konferencja w Tomaszowie Lubelskim kończąca projekt Rezerwat Biosfery Roztocze

Konferencja „Rezerwat Biosfery szansą na społeczno-gospodarczy rozwój regionu” realizowana w ramach mikroprojektu w„Rezerwat Biosfery Roztocze” odbyła się w dniach 19-20 sierpnia w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Tomaszowie Lubelskim.

Mikroprojekt „Rezerwat Biosfery Roztocze” finansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Lokalną Organizacją Turystyczną “Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim w partnerstwie z Miastem Tomaszów Lubelski i Miastem Żółkiew.

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele Miasta Tomaszów Lubelski, jak i Miasta Żółkiew na Ukrainie. Otwarcia konferencji dokonał Wojciech Żukowski – burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Oleg Volski – burmistrz Żółkwi.

W ramach konferencję zaprezentowane zostały wykłady:

  1. „Turystyka kulinarna Roztocza” dr Joanny Szczęsnej, adiunkta Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  2. „Dziedzictwo kulturowe Roztocza” dr Renaty Krukowskiej, adiunkta Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  3. „Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna” dr Andrzeja Jakubowskiego, adiunkta Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  4. „Toponimy Roztocza” profesora Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Krzysztofa Kałamuckiego
  5. „Krajobrazy Roztocza” dr hab. Wioletty Kałamuckiej, adiunkta Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  6. „Rolnictwo Roztocza” dr Małgorzaty Flagi, adiunkta Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  7. „Przyroda ożywiona – flora Rezerwatu Biosfery Roztocza” dr Anny Cwener, specjalistki Jednostki Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  8. „Przyroda nieożywiona Rezerwatu Biosfery Roztocza” dr hab. Teresy Brzezińskiej profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  9. „Roztocze – region turystyczny” Andrzeja Kudlickiego Dyrektora Biura Turystycznego Quand w Tomaszowie Lubelskim
  10. „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze, jako region o szczególnych walorach przyrodniczych, turystycznych oraz kulturowych” Tadeusza Grabowskiego Zastępcy Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu

W ramach konferencji odbyła się również wycieczka po Roztoczu prezentująca walory przyrodnicze rezerwatu biosfery Roztocze.