Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021

najlepszy produkt turystyczny 2021

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z przyjemnością informuje o rozpoczęciu XVIII edycji  konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Pan Rafał Szlachta.

Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: Radio Lublin, TVP Lublin, Kurier Lubelski, www.waszaturystyka.pl.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki. Odrębnie zostanie przeprowadzone Głosowanie Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.

LROT może zgłosić do udziału w ogólnopolskim etapie konkursu jeden produkt turystyczny w kategorii Certyfikat Specjalny, przyznawany produktowi, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 7 września 2021 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: http://konkurs.pot.gov.pl

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do dnia  28 września 2021 r.

Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, obszar.

Instrukcja wypełniania aplikacji konkursowej znajduje się pod linkiem https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel

Regulamin oraz pozostałe informacje nt. konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021” dostępne są na stronie www.lrot.pl. W razie pytań dotyczących produktów turystycznych oraz zgłaszania propozycji poprzez aplikację, informacji udziela Beata Kuczmara, e-mail: b.kuczmara@lrot.pl, tel. 81 532 14 48.

Regulamin konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2021”

mat. lrot.pl

najlepszy produkt turystyczny 2021