Konkurs plastyczny dla uczniów z powiatu tomaszowskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu tomaszowskiego.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego organizowanego w ramach „Dnia Kultury Chrześcijańskiej” w Tarnawatce:
Cele konkursu to:
• propagowanie wartości i postaw chrześcijańskich,
• poszukiwanie wzorców etycznych i moralnych wśród postaci poświęcających swoje życie pomocy drugiemu człowiekowi,
• pogłębianie wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta Chmielowskiego,
• rozwijanie u dzieci i młodzieży wyobraźni i wrażliwości artystycznej,
Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność św. Brata Alberta Chmielowskiego – założyciela zgromadzeń Braci Albertynów i Sióstr Albertynek, szczególnie jego pracę
i poświęcenie na rzecz bezdomnych i chorych.
Zasady konkurs:
• płaskie kompozycje plastyczne w dowolnej technice (malarstwo, grafika, rysunek), bez użycia materiałów sypkich, zapałek, plasteliny itp.,
• format prac: A3-A2,
• prace nie mogą być oprawione,
• prace powinny być wykonane indywidualnie – nie będą brane pod uwagę prace wykonane zespołowo,
• prace należy dostarczyć lub przesłać w płaskich opakowaniach (nie rolować),
• każdą pracę należy podpisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek/klasa, kategoria, nazwa szkoły/ placówki (adres, telefon), imię i nazwisko n-la/ opiekuna (tel. kontaktowy);
• do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tomaszowskiego.
KATEGORIE
Kategoria I -uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej,
Kategoria II -uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej,
Kategoria III -uczniowie gimnazjów.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
Prace należy dostarczyć do dn. 2 czerwca 2017 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce
Ul. Ks. Boguty 48
22-604 Tarnawatka
Tel. 84 66 44 984
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 czerwca 2017 r .
UWAGI:
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Wkażdej z kategorii przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora (pozostałe prace będzie można odebrać w terminie do 30.06.2017r.).
4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub zaginięcie prac wynikłe z winy nadawcy lub poczty.
5. Prace nie spełniające regulaminowych wymagań nie będą brane pod uwagę.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr. 133, poz. 883) dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
Informacji o konkursie udziela: Aleksandra Łaba, tel.: 725 869 918

ORGANIZATORZY: Wójt Gminy Tarnawatka, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. App Piotra i Pawła w Tarnawatce, Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”.