Kornie

Wieś położona we wschodniej części Gminy Lubycza Królewska, nad rzeka Sołokiją, na Równinie Bełskiej. Od 1388 roku Kornie były własnością Radzanowskich.

Pierwsza cerkiew w Korniach istniała już ok. 1564 roku. W 1725 roku była tu drewniana cerkiew parafialna pw. św. Praskewii. W 1910 roku wybudowano cerkiew murowaną.

Od 1947 roku świątynia stała opuszczona, ale w latach 80 – tych XX w. stała się kościołem filialnym parafii Siedliska. W ostatnich latach świątynia została gruntownie odnowiona. Przy cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica i cmentarz grzebalny. Co roku spotykają się w Korniach dawni mieszkańcy wioski obecnie zamieszkujących na Ziemiach Zachodnich.

Autor: Edward Słoniewski, www.zamosc.pttk.pl