Krupiec

Krupiec pierwotnie był wsią królewską w starostwie lubaczowskim, w źródłach występuje od 1604 r. Częścią Narola stał się w 1867 r. W końcu XVII w. zbudowano tu monaster OO Bazylianów, a jego założycielem był O. Jow. Jamnicki. Istniało też niegrodowe starostwo krupieckie, w którego skład wchodziło Brusno i sam Krupiec.

Przez wieki był siedzibą obszernej parafii grekokatolickiej, należącej do dekanatu potylickiego i diecezji przemyskiej. Do parafii należały jeszcze u schyłku XIX w.: Wola Wielka, Łapajówka, Łukawica, Lipie, Chlewiska, Narol, Narol Wieś, Jędrzejówka, Lipsko, Podlesina, Kadłubiska i Chyże. Do końca XIX wieku istniała tu cerkiew drewniana, w 1899 roku zbudowano nową, murowaną p.w. Złożenia Szat Matki Boskiej. Cerkiew dzięki staraniom władz miasta i znajduje się w niej Centrum Koncertowo-Wystawiennicze.

Obok cerkwi zachowała się murowana dzwonnica, datowana na lata 30-te XX wieku oraz drewniana kapliczka, wzniesiona w pierwszej ćwierci XX wieku. Wokół cerkwi stoją jeszcze zniszczone nagrobki i krzyże, położone wśród sosen i brzózek. Obok cerkwi zachował się budynek, w którym mieściła się plebania, a po wojnie przedszkole. Obecnie zasiedlone przez jedną z mieszkanek Narola.