Krynice kulturalnie

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach (Powiat Tomaszowski) realizuje ważne projekty.

  1. Projekt pn. Bohaterowie z szuflady. Krynickie archiwum rodzinne on-line.
    Całkowita wartość projektu: 14 000 zł
    Wartość dofinansowania ze środków NCK: 13 000 zł
    Wkład własny: 1000 zł
    Okres realizacji projektu: 15.06.2020 – 30.10.2020

2. Projekt pn. Zakup sceny mobilnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach
w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”
Całkowita wartość projektu: 157 000 zł
Wartość dofinansowania ze środków MKiDN: 125 000 zł
Dotacja celowa ze środków Gminy Krynice: 32 000 zł
Okres realizacji projektu: 18.05.2020 – 31.12.2020

mat. nadesłany