Rezerwat Księżostany

Rezerwat Księżostany położony jest w leśnictwie i gminie Łabunie w powiecie zamojskim. Powołany w 2003 r. na powierzchni 50,55 ha w celu zachowania starodrzewu bukowego w pobliżu północno–wschodniej granicy zwartego zasięgu buka. Rezerwat porasta różnowiekowy starodrzew buczyny karpackiej z domieszką lipy, dębu, grabu, olszy czarnej. klonu, jesiona, jawora i wiązu górskiego. Kompleks leśny położony jest na kulminacji północnej krawędzi Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) na wysokości 310 m. n. p. m., na wododziałowej zlewni Wieprza i Bugu. Pagórkowate ukształtowanie i występujące w nim wąwozy sprawią, że rezerwat posiada wysokie walory krajobrazowe. Rośliny górskie jakie tutaj występują to: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, paprotnik kolczysty i starzec gajowy. Inne rośliny chronione to: lilia złoto głów, wawrzynek wilcze łyko, podkolan biały oraz konwalia majowa.