Rezerwat leśno–stepowy w gminie Łabunie

Rezerwat leśno–stepowy w gminie Łabunie w powiecie zamojskim. Powołany został w 1956 r. na powierzchni 108,55 ha. To jeden z największych rezerwatów stepowych w Polsce chroniących rzadkie rośliny stepowe. Obszar porasta las grądowy ze sztucznie wprowadzona sosną z domieszka grabu, dęba i lipy drobnolistnej. Cecha charakterystyczna jest występowanie muraw kserotermicznych (roślinność sucho i ciepłolubna) pomiędzy zbiorowiskami leśnymi na względnie płaskim terenie.

W rezerwacie występuje dużo rzadkich i chronionych roślin, między innymi stanowisko ciemiężnicy czarnej – jedno z ostatnich w kraju. Spotkamy tu również miłek wiosenny, len złocisty, oman wąskolistny, goryczkę orzęsioną, ostrożeń panoński. Rośliny stepowe to: storczyk kukawka, obuwik pospolity, pierwiosnek lekarski, zawilec wielkokwiatowy.