Rezerwat Lasy Janowskie

Jest to największy w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie rezerwat, jego powierzchnia to 2 676,87 ha. Powołany został w 1984 r. w celu zachowania kompleksu lasów mieszanych w miejscu upamiętniającym największą bitwę partyzantów z II Wojny Światowej na naszych ziemiach. Rezerwat ze względu na swoją różnorodność posiada ciekawe walory krajoznawcze. Swoim zasięgiem obejmuje bory sosnowe, las mieszany z olsą, wyżynny mieszany bór jodłowy, zalesione łańcuchy wydm w rejonie Porytowego Wzgórza, fragment doliny rzeki Branew, stawy w rejonie wsi Momoty, bagna i torfowiska. Na Porytowym Wzgórzu znajduje się pomnik upamiętniający bitwę i cmentarz partyzancki, natomiast w lesie mogiły partyzanckie, ślady okopów i stanowisk ogniowych. Ważnym elementem kulturowym są pozostałości nasypu i infrastruktury leśnej w tym drewniany most nad Branwią.

W rezerwacie występuje ok. 550 gatunków roślin naczyniowych. Gatunki chronione to: czosnek niedźwiedzi, pióropusznik strusi, wawrzynek wilczełyko, widłaczek torfowy, groszek wschodniokarpacki, rosiczka pośrednia, podkolan biały, storczyk plamisty. Ptaki które są często spotykane w rezerwacie to: bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy.