Rezerwat Machnowska Góra

Rezerwat Machnowska Góra utworzono w 2003 roku w gminie Lubycza Królewska w powiecie tomaszowskim, na powierzchni 25,30 ha. Powołany w celu ochrony roślinności kserotermicznej z licznymi chronionymi gatunkami flory i fauny. W rezerwacie dominują ciepłolubne murawy stepowe. Ważnym celem ochrony jest zachowanie dużej populacji storczyka purpurowego. Inne rośliny, które występują tutaj to: goryczka krzyżowa, storczyk kukawka, szafirek miękkolistny oraz dziewięćsił popłocholistny.