Majówka z nalewkami w Narolu

III Międzynarodowy Konkurs Nalewek i VII Konkurs Smaków Nalewek Regionalnych odbędzie się w weekend majowy na Narolu.

Można zgłaszać chęć udziału w konkursie.

Nalewki w Narolu oceniać będą m.in.: Zbigniew Sierszuła – przewodniczący, Wojciech Suchanek – zdobywca GRAND PRIX w 2018r. w Narolu, Mariusz Fik – laureat turniejów nalewek w Narolu, Andrzej Kudlicki – pomysłodawca konkursu nalewek w Narolu, Przemysław Palonka – właściciel pałacu Łosiów w Narolu.

Regulamin i Karta zgłoszenia:
http://www.gok.narol.pl/images/2019/WYDARZENIA/Tutniej_Nalewek/REGULAMIN_-_NAROL_2019.pdf
http://www.gok.narol.pl/images/2019/WYDARZENIA/Tutniej_Nalewek/KARTA_ZG%C5%81OSZENIA_-_NAROL_2019.pdf

„NAROLSKA MAJÓWKA” – 2019
PROGRAM
4 MAJA 2019
NA SCENIE NA DZIEDZIŃCU PRZED PAŁACEM ŁOSIÓW W NAROLU:
13:00 – Rozpoczęcie VII KONKURSU SMAKÓW NALEWEK REGIONALNYCH i III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NALEWEK (oficjalne otwarcie na scenie, konkurs będzie odbywał się w Restauracji „Pałacowa”)
– Chór „Tanew”, Zespoły z gminy Jarczów :„Złote Kłosy”, „Jarczowianki” , „Honoratki” , „Czerwona Jarzębina”,
o 16:00 – „Kapela Bełżecka”, a po niej Jumbo Africa
o 18:00 – Ogłoszenie wyników konkursów
następnie: Pokaz Zumby
o 19:00 – Zespół Meffis
i o 20:30 – GWIAZDA WIECZORU Zespół Shantel

22:00 – 24:00 Dyskoteka – DJ TIGER