Rezerwat Marynopole

Rezerwat Marynopole utworzony został w 1976 r. na powierzchni 156,76 ha. Położony jest w gminie Gościeradów, powiat kraśnicki, leśnictwo Marynopole. Powołany został w celu zachowania stanowiska jodły grupowo występującej na północno – wschodniej granicy naturalnego zasięgu. Oprócz starodrzewu jodłowego w rezerwacie występuje drzewostan grabu i dębu bezszypułkowego, oraz pojedyncze okazy sosny i świerka. Ścisła ochroną objęto: widłaki wroniec i goździsty oraz wawrzynek wilczełyko. Częściowa ochrona obejmuje: kopytnika pospolitego, marzankę wonną, konwalię majową, lepiężnika białego i brzozę czarną.