Roztocze w Rzeszowie [FOTO]

“Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej” rozstawiono w środę 5 czerwca przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” promowała Roztocze wspólnie z Ziemią Lubaczowską, na zaproszenie Miasta i Gminy Cieszanów.

W trakcie trwania wydarzenia działo się tak wiele, że najlepiej obejrzeć fotorelację autorstwa Ziemi Lubaczowskiej.

Zainteresowanie naszym stoiskiem było olbrzymie.

Składam podziękowania paniu burmistrzowi Cieszanowa – Zdzisławowi Zadwornemu, Człowiekowi Orkiestrze – Marcinowi Piotrowskiemu, niezawodnej Ewie Dzikiewicz (“Dzikowskisko”), Krystianowi Kłysewiczowi, “Niezapominajkom” i Dziennemu Domowi Pobytu Seniorów w Cieszanowie.

Magdalena Tereszczuk/fot. Ziemia Lubaczowska

MMT