Międzynarodowy Turniej Szachowy w Rachaniach [15 lutego]

Wójt Gminy Rachanie zaprasza na VI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rachanie II Memoriał Szymona Łuczki dla dzieci, młodzieży i dorosłych 15.02.2020 r. (sobota) godz. 10.00

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Rachaniach: Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach

Cele turnieju:

upamiętnienie wybitnego szachisty śp. Szymona Łuczki (1997-2018), medalistę mistrzostw woj. lubelskiego, mistrzostw Polski Amatorów, mistrzostw Polski Rolników, zwycięzcę turniejów międzynarodowych m.in.: Międzynarodowych Mistrzostw Krakowa, Przemyskiego Niedźwiadka w Przemyślu, o Puchar Burmistrza w Leżajsku, Podkarpacka Szachownica Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w Łańcucie, Puchar Roztocza w Tomaszowie Lubelskim, oraz zajęcie 2 miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Cracovia”,

 • popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży jako efektywnej formy rozwoju umysłowego,
 • włączenie umiejętności gry w szachy w system promujący wychowanie młodzieży w trzeźwości,
 • stworzenie możliwości rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z różnych ośrodków Polski oraz sąsiedniej Ukrainy,
 • promocja Gminy Rachanie, Powiatu Tomaszowskiego oraz sponsorów turnieju.
 • Warunki uczestnictwa:

zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 13.02.2020r.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę ur., klub lub miejscowość, kategorię szachową.

Wpisowe: 10 zł – dla dzieci i młodzieży, 20 zł – seniorzy

Wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne i rzeczowe.

 1. System rozgrywek:

Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:

– młodzicy (grupa A i B, rocznik 2010 i młodsi)

– open (rocznik 2009, starsi i dorośli)

systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie IX rund,  10 minut na partię + 5 sekund na posunięcie dla zawodnika. Klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

grupa „A”– dziewczęta ur. w roku 2010 i młodsze

grupa „B” – chłopcy ur. 2010 i młodsi

grupa „C” – dziewczęta ur. 2007 – 2009– klasy IV – VI szkoły podst.

grupa „D” – chłopcy ur. 2007 – 2009 – klasy IV – VI szkoły podst.

grupa „E” – dziewczęta  ur. 2001 – 2006

grupa „F” – chłopcy ur. 2001 – 2006

grupa „G” – seniorzy od roku ur. 2000 i dorośli

O kolejności miejsc decydują:

 • suma punktów,
 • Buchholz średni,
 • Buchholz pełny,
 • liczba zwycięstw
 • Progress,
 • wynik bezpośredniej partii.
 1. Nagrody:

Puchar Wójta Gminy Rachanie dla najlepszego zawodnika turnieju

open:

 • 1 miejsce – 300 zł,
 • 2 miejsce – 200 zł,
 • 3 miejsce – 150 zł,
 • 4 miejsce – 100 zł,
 • 5 miejsce – 80 zł,
 • 6 miejsce – 70 zł,
 • 7 miejsce – 50 zł,
 • dla najlepszej kobiety – 50 zł,
 • Puchary ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana dla najlepszych z powiatu tomaszowskiego3 szt.
 • Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z powiatu zamojskiego – 2 szt.
 • Puchary Memoriałowe im. Szymona Łuczki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Gminy Rachanie,
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez „FUNDACJĘ FALKÓW” dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Gminy Rachanie
 • Puchary dla zwycięzców grup (grupy A – F) – 6 sztuk
 • Medale za miejsca 1-3 (grupy A – F) – 18 sztuk,
 • nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 (grupy A – F) – 36 sztuk,
 • nagrody rzeczowe dla najmłodszej i najmłodszego zawodnika turnieju
 • dyplomy dla uczestników turnieju, którzy zgłosili się w terminie (do 02.2020 r.).
 • organizatorzy zapewniają uczestnikom gorący posiłek oraz napoje.
 1. Program turnieju:

9.00 – 9.50 – potwierdzenie zgłoszeń do turnieju

9.55 – otwarcie turnieju przez Wójta Gminy Rachanie

10.00 – 15.30 rundy I – IX

16.30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

 1. Uwagi organizacyjne:

– za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację oraz rodzice dzieci lub opiekunowie

– w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz kodeks szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art.6 ust.1 pkt. A RODO). Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym turniejem.

Patronat medialny: Tomaszowski Portal Informacyjny.