Międzynarodowy Turniej Szachowy w Rachaniach

Roman Miedziak – wójt gminy Rachanie zaprasza na piąty Międzynarodowy Turniej Szachowy, Puchar Wójta Gminy Rachanie I Memoriał Szymona Łuczki skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Turniej rozegrany będzie 2 lutego (sobota) o godz. 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rachaniach. Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach. Cele turnieju:
 • upamiętnienie wybitnego szachisty śp. Szymona Łuczki (1997-2018) , medalistę mistrzostw woj. lubelskiego , mistrzostw Polski Amatorów , mistrzostw Polski Rolników , zwycięzcę turniejów międzynarodowych min.; Międzynarodowych Mistrzostw Krakowa, Przemyskiego Niedźwiadka w Przemyślu, o Puchar Burmistrza w Leżajsku, Podkarpacka Szachownica Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w Łańcucie, Puchar Roztocza w Tomaszowie Lubelskim, oraz zajęcie 2 miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Cracovia”;
 • popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży jako efektywnej formy rozwoju umysłowego,
 • włączenie umiejętności gry w szachy w system promujący wychowanie młodzieży w trzeźwości,
 • stworzenie możliwości rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z różnych ośrodków Polski oraz sąsiedniej Ukrainy,
 • promocja Gminy Rachanie, Lokalnej Grupy Działania „G6 Grzędy Sokalskiej”, Powiatu Tomaszowskiego oraz sponsorów turnieju.
 1. Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 31.01.2019 r.
 • na stronie www.chessarbiter.com/turnieje
 • e-mailem: rzadlo@wp.pl
 • telefonicznie, nr tel. 791 632 325 (Tadeusz Łuczka)
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę ur., klub lub miejscowość, kategorię szachową. Wpisowe: 10 zł – dla dzieci i młodzieży, 20 zł – seniorzy Wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne i rzeczowe.
 1. System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach: – młodzicy (grupa A i B, rocznik 2009 i młodsi) – open (rocznik 2008 i starsi, dorośli) systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie IX rund, 10 minut na partię + 5 sekund na posunięcie dla zawodnika, w kategoriach wiekowych: grupa „A”– dziewczęta ur. w roku 2009 i młodsze grupa „B” – chłopcy ur. 2009 i młodsi grupa „C” – dziewczęta ur. 2006 – 2008– klasy IV – VI szkoły podst. grupa „D” – chłopcy ur. 2006 – 2008 – klasy IV – VI szkoły podst. grupa „E” – dziewczęta ur. 2000 – 2005 – klasy I – III gimnazjum , szkoły średnie grupa „F” – chłopcy ur. 2000 – 2005 – klasy I – III gimnazjum , szkoły średnie grupa „G” – seniorzy od roku ur. 1999 i dorośli O kolejności miejsc decydują:
 • suma punktów,
 • Buchholz średni,
 • Buchholz pełny,
 • Progress,
 • liczba zwycięstw
 • wynik bezpośredniej partii
 1. Nagrody:
Puchar Wójta Gminy Rachanie dla najlepszego zawodnika turnieju – open:
 • 1 miejsce – 300 zł,
 • 2 miejsce – 200 zł,
 • 3 miejsce – 150 zł,
 • 4 miejsce – 100 zł,
 • 5 miejsce – 80 zł,
 • 6 miejsce – 70 zł,
 • 7 miejsce – 50 zł,
 • dla najlepszej kobiety – 50 zł,
 • Puchary ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana dla najlepszych z powiatu tomaszowskiego3 szt.
 • Puchary dla zwycięzców grup (grupy A – F) – 6 sztuk,
 • Puchary Zarządu LGD „G6 Grzędy Sokalskiej” dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z 6 Gmin należących terytorialnie do LGD (Łaszczów, Tyszowce, Telatyn, Jarczów, Ulhówek, Rachanie) – 2 szt.
 • Puchary Memoriałowe im. Szymona Łuczki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Gminy Rachanie,
 • Medale za miejsca 1-3 (grupy A – F) – 18 sztuk,
 • nagrody rzeczowe za miejsca 1- 6 (grupy A – F) 36 sztuk,
 • nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników turnieju
 • dyplomy dla uczestników turnieju (którzy zgłosili się w terminie).
 • organizatorzy zapewniają uczestnikom drobny poczęstunek oraz napoje i jabłka
 1. Program turnieju:
9.00 – 9.50 – potwierdzenie zgłoszeń do turnieju 9.55 – otwarcie turnieju przez Wójta Gminy Rachanie 10.00 – 15.30 rundy I – IX 16.30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
 1. Uwagi organizacyjne:
– za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację oraz rodzice dzieci, – w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz kodeks szachowy PZSzach z 1997 r. z późniejszymi zmianami. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby turnieju (publikacja wyników , sprawozdawczość ) , a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami ). – organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie turnieju.
 • MMT