Międzypowiatowy Dzień Seniora w Suścu

23 listopada 2017 r. w Suścu został zorganizowany III Międzypowiatowy Dzień Seniora, w którym wzięło udział 200 seniorów z siedmiu Klubów Seniora z gmin: Susiec, Narol, Krynice, Jarczów, Cieszanów, Majdan Górny, Łaszczów. Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu.
Na ręce kierowników siedmiu klubów seniora wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki wręczył pamiątkowe susieckie statuetki.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście w osobach:
Jan Kowalczyk – starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ważny – przewodniczący Rady Gminy Susiec, Tadeusz Suski – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i sekretarz Gminy Susiec, Marzena Czubaj-Gancarz wójt Gminy Tomaszów Lub., Janusz Bałabuch – wójt Gminy Krynice, Rafał Swatowski – sekretarz Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, Jerzy Zawiślak – sekretarz Gminy Jarczów, Maria Smoląg – przewodnicząca Rady Gminy Krynice, Stanisław Zarębski – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Ewa PiwkoWitkowska – prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lub., Marta Fus – dyrektor Biura LGD „Roztocze Tomaszowskie”, Kinga Łuczak – dyrektora GOK w Podhorcach, Władysława Długosz – dyrektor NZOZ w Suścu, Anna Rojek – komendant Hufca w Tomaszowie Lub i phm. 10. DH „Traperski Krąg, Tomasz Róg – dyrektor CKiS w Cieszanowie, Leszek Trześniowski – dyrektor GOK w Łaszczowie, Katarzyna Dziura – Dyrektor SOK w Jarczowie, Marlena Wiciejowska – dyrektor GOK w Narolu wraz z pracownikiem Grzegorzem Sabajem.

fot. GOK Susiec