Rezerwat Minokąt

Rezerwat  Minokąt Utworzony został w 1995 r. na powierzchni 23,47 ha. Leży na terenie gminy Narol w województwie podkarpackim, obok wsi Kadłubiska. Jest to rezerwat leśny, chroniący naturalnie zachowany las jodłowo-bukowy w pobliżu wschodniej granicy występowania tego drzewostanu, z charakterystycznym runem buczyny karpackiej. Średni wiek drzewostanu to ok. 130 lat. W rezerwacie runo leśne głównie pokrywa marzanna wonna, turzyca orzęsiona i żywiec gruczołowaty. Spotkać możemy tutaj również: gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, szałwię lepką, zimoziół północny, turzycę strunową, zawilca wielokwiatowego i dzwonek syberyjski.