Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu

Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w roku 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Do jego głównych zadań należy dokumentowanie i upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.

Niemiecki Obóz Zagłady w Bełżcu był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej, w którym od marca do grudnia 1942 roku wymordowano około 500 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale także obywateli żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Obóz zakończył funkcjonowanie w grudniu 1942 roku, najprawdopodobniej z powodu braku miejsca na kolejne masowe groby. Do wiosny 1943 roku trwała akcja spalania zwłok i zacierania śladów. Wszystkie budynki oraz urządzenia obozowe zostały rozebrane do czerwca 1943 r. Członkowie ostatniego Sonderkommando biorącego udział w likwidacji obozu zostali wywiezieni do obozu zagłady w Sobiborze i tam zamordowani.

Przez wiele lat miejsce, gdzie dokonano tak strasznej zbrodni, było zapomniane i zaniedbane. Odsłonięcie pierwszego pomnika na terenie byłego obozu zagłady miało miejsce w 1963 r. Pomnik, który stanął na celowo zalesionym przez nazistów terenie, nie był właściwym memoriałem dla wielu tysięcy ludzi tu pomordowanych i w żaden sposób nie zabezpieczał miejsca ich pochówku.

Sytuacja zmieniła się po 1989 roku, gdy we współpracy między United States Holocaust Memorial Council, American Jewish Committee i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przeprowadzono kompleksowe badania terenowe i archeologiczne, ustalono zakres występowania jam grobowych i innych elementów obozu, usunięto leśniczówkę, oraz odsłonięto w 2004 roku nowy pomnik autorstwa Andrzeja Sołygi, Zdzisława Pidyka i Marcina Roszczyka. Otworzono też muzeum, będące filią Państwowego Muzeum na Majdanku.

Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku

ul. Ofiar Obozu 4, tel. 84 665 25 10
e-mail: muzeum@belzec.eu
www.belzec.eu
Muzeum czynne:
teren pomnika: od 9.00 – 18.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,
wystawa historyczna od 9.00 – 17.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, oprócz poniedziałków i dni ustawowo wolnych od pracy (01.04 – 31.10).

Teren pomnika i wystawy historyczna otwarte od 8.00 – 16.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, oprócz poniedziałków i dni ustawowo wolnych od pracy (02.11 – 31.03).

Wejście bezpłatne.

Przewodnik w j. polskim grupa do 10 osób 50 zł za 1,5 godz, grupa do 30 osób 75 zł 1,5 godz, w j. angielskim grupa do 10 osób 100 zł 1,5 godz, grupa do 30 osób 150 zł 1,5 godz.

Informacja Turystyczna w Bełżcu
Urząd Gminy, pok. nr. 10
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 21
www.belzec.pl